Vuokrausehdot

Polkupyörän vuokra maksetaan etukäteen.

Polkupyörävuokraajan on todistettava henkilöllisyytensä.

Polkupyörän vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokratusta polkupyörästä, kuten huolellinen henkilö huolehtii omasta pyörästään sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Polkupyörän vuokraaja sitoutuu myös käyttämään vuokra polkupyörää vain sille tarkoitetulla tavalla.

Polkupyörää ei saa luovuttaa toiselle eikä toisen kuljetettavaksi, ellei muuta ole sovittu.

Polkupyörän vuokraaja vastaa vuokratusta polkupyörästä ja varusteista niiden täydestä markkina-arvosta, kunnes polkupyörä on palautettu. Polkupyörän vuokraaja on velvollinen korvaamaan polkupyörälle ja varusteille sattuneet vahingot sekä polkupyörästä kadonneet osat ja varusteet. Mikäli polkupyörän vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättämällä noudattamatta polkupyörävuokrausehtoja on hän velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.

Polkupyörän vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä. Polkupyöränvuokraaja on ainoastaan itse vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Vuokrattu polkupyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päätyttyä. Vuokratun polkupyörän vieminen Suomen rajojen ulkkopuolelle on ehdottomasti kielletty, ellei siitä ole vuokrattaessa erikseen sovittu.

Polkupyörän vuokralleantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että polkupyörän vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen vuokraehtoja.

Mikäli polkupyörän vuokraajan ja polkupyörän vuokralle antajan välillä syntyy riita, jota ei saada ratkaistua, ratkaistaan riita Turun käräjäoikeudessa.


Takaisin